top of page
Gas Pump at Abandoned Coal Mine, Pyramiden, Svalbard, Norway-1.jpg

Kjøpsbestillinger og vilkår

Generelle kjøpsvilkår  

I forbindelse med bestilling av aktiviteter/overnatting via Svalbard Reiselivsråd (eier av Visit Svalbard AS) sine medlemsbedrifter er Longyearbyen Guiding å betrakte som leverandør av tjenesten i sin helhet. Dette innebærer at alle bestillinger gjort via våre egne nettsider, www.visitsvalbard.com eller i bookingsystemet Travelize og / eller Guestmaker er å anse som avtaler mellom kunden / deltakeren (heretter «kunden», dvs den som bestiller) og Longyearbyen Guiding.

Bestiller kunden på vegne av flere deltakere er kunden ansvarlig for å formidle vilkår og regler til den enkelte deltaker. Den enkelte deltaker er bundet av den avtalen kunden har inngått. Dersom den enkelte kunde bestrider betalingsansvar er den bestillende kunde solidarisk ansvarlig med den kunde bestillingen er foretatt på vegne av.

All korrespondanse i form av bekreftelser, innhold, endringer og eventuelle reklamasjoner er forhold som skal avklares mellom de to avtalepartene: Longyearbyen Guiding og kunden.  

 

Påmelding  

Påmelding til aktiviteter kan gjøres ved bestilling via www.longyearbyen-guiding.no, www.visitsvalbard.com eller ved direkte kontakt med oss eller annet utsalgssted (hotellresepsjon, reisebyrå eller lignende).  

 

Betalingsvilkår  

For dagsturaktiviteter skal hele beløpet innbetales ved bestilling.  

 

Avbestillingsvilkår

Avbestilling skal skje direkte til Longyearbyen Guiding. Avbestilling skal skje skriftlig. Bestillinger vil ikke bli refundert ved kansellerte eller endrede flyvninger til Svalbard. Longyearbyen Guiding kan ikke ta ansvar for evt. tap av midler pga. endret valutakurs eller transaksjonskostnader som påløper ved internasjonal overføring ved refundering av en avbestilling. Det påløper følgende avbestillingsgebyr:  

  • Inntil 22 dager før aktivitet 5 % av betalt pris  

  • Fra 21 - 8 dager før aktivitet 50 % av betalt pris  

  • 7 - 0 dager før aktivitet 100 % av betalt pris  

 

Ansvar  

Longyearbyen Guiding er ansvarlig for leveransen i sin helhet.  

 

Kundens plikter  

Kunden er pliktig til og ansvarlig for, å sette seg inn i salgs- og deltakelsesbetingelsene for den enkelte aktivitet hos Longyearbyen Guiding, samt formidle denne videre til øvrige deltakere kunden bestiller på vegne av. Videre er kunden og eventuelt øvrige deltakere pliktig til å følge alle instruksjoner gitt av oss eller våre turledere.  Kunden er også pliktig i å sette seg inn i gjeldende reiseregler for innreise til Norge og Svalbard.

 

Kundens ansvar

Kunden og den enkelte deltaker for øvrig er selv ansvarlig for å vurdere sin egen fysiske og/eller psykiske form i forhold til turens innhold, fortrinnsvis før man bestiller aktiviteten. Det er ikke i noen tilfeller tillatt å medbringe private våpen eller pyroteknisk utstyr på turene. Longyearbyen Guiding kan ikke holdes ansvarlig for ulykker og skader som ligger utenfor selskapets kontroll. Vi forbeholder oss retten til å nekte deltakelse på en aktivitet dersom kunden, og/eller eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av, vurderes som en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller om kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre turdeltakerne. Om turen blir forsinket, endret eller må avlyses på grunn av at en eller flere av deltakerne ikke følger operatørens instrukser kan de/den dette gjelder bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle merkostnader.

 

Forsikring

Kunden, og eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av, anbefales å t egne egen reiseforsikring. Den enkelte kunde / deltaker har et selvstendig ansvar for å påse at slik reiseforsikring er tegnet før aktiviteten gjennomføres. Den enkelte operatør er ansvarsforsikret gjennom sitt forsikringsselskap. Operatører har også stilt de nødvendige garantier overfor Sysselmannen på Svalbard. Dette gjelder blant annet for utgifter i forbindelse med eventuelle redningsaksjoner.

 

Program-endring / uforutsette hendelser

Vi forbeholder seg retten til å endre avgangstider eller kansellere turer inntil turstart ved for få deltakere i forhold til det oppgitte antall i brosjyre eller web. Likeledes forbeholder vi oss retten til å avlyse turer helt fram til turs tart grunnet vær og føreforhold, force majeure eller andre hendelser som ligger utenfor selskapets kontroll og som er til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres på en sikker måte. Dersom det på grunn av uforutsette hendelser/værforbehold gjør det nødvendig å endre rute / innhold i forhold til program vil dette ikke påvirke aktivitetens pris.

 

Forbehold

Longyearbyen Guiding tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endringer i oppsatte program og priser.

bottom of page